Afslag til genopførelse af sommerhus

Publiceret 29-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 9g, Dyngby By, Bjerager, Grindsnabevej 47, 8300 Odder, Odder Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21688.

Afslag til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent