Afslag til genopførelse af bolig inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 18b, Holme By, Dråby, Dianavej 94, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Publiceret 02-08-2022

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1
§ 15 til genopførelse af
bolig inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 18b, Holme By,
Dråby, Dianavej 94, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/20208

21_20208 Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent