Afslag til fastlæggelse af nye skel

Publiceret 23-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10v, og 10x, Gudmindrup By, Højby Falkevej 26 og 28, 4573 Højby, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14732.

Afslag til fastlæggelse af nye skel

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler