Afslag til etablering af garage ved helårshus

Publiceret 29-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.12b Røddinge By, Damsholte, Basnæsvej 22, 4780 Stege, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09494.

Afslag til etablering af garage

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent