Afslag til arealoverførsel

Publiceret 19-08-2022

Afgørelsen vedrører arealoverførsel fra landbrugsejendommen matr.13a, Alleshave By, Bregninge; til beboelsesejendommen matr.13b, Alleshave By, Bregninge, Myretykkevej 5, 4593 Eskebjerg, Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 22/19168.

Afslag til arealoverførsel

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent