Afslag til ansøgning om dispensation til udstykning af overflødig gjort medhjælperbolig

Publiceret 22-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. matr. 2a Venø By, Venø, Sønderskovvej 11, Venø, 7600 Struer i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14828.

Afslag til ansøgning om dispensation til udstykning af overflødig gjort medhjælperbolig

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler