Afslag på tilladelse til udformning af stuehus og på dispensation til sammenlægning af 2 sommerhuse

Publiceret 03-08-2022

Der er søgt om tilladelse til opførelse af nyt stuehus på landbrugsejendommen samt
til ”sammenlægning” af to sommerhuse (nedrivning af det ene og udvidelse af det
andet) inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 18a, Sennels
By, Sennels, Sennels Hede 1, 7700 Thisted, Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag på tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre det ansøgte stuehus med en udformning som beskrevet i ansøgningen.

Direktoratet meddeler endvidere afslag efter § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til udvidelse af et sommerhus med 40 m² mod fjernelse af det andet på ejendommen beliggende sommerhus.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/19722

21_19722 Afgørelse.

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent