Afslag på dispensation til arealoverførsel

Publiceret 30-08-2022

Afgørelsen vedrører overførsel af et areal fra matr. nr. 7000a til matr. nr. 139, begge Skovby, Lysabild, Kegnæsvej 85A, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til sagsnummer 20/04971.

Afslag på dispensation til arealoverførsel

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler