Afslag på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 03-08-2022

Afslag på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nre. 144e og 146c Onsbjerg By, Onsbjerg beliggende
Havvejen 23, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens1 § 15) på matr. nr. nre. 144e og 146c Onsbjerg By, Onsbjerg.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 og § 69a, stk. 6.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 22/11043

22_11043 Afgørelse.

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler