Afslag på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 15-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2r Starreklinte By, Vallekilde, Nekseløvej 15, 4534 Hørve, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme anmodning om at ophæve strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15, på matr. nr. 2r Starreklinte By, Vallekilde.

Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens §§ 69, stk. 1 og 69a, stk. 6.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/20204.

Afslag på ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.pdf

 

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler