Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 19-08-2022

Afgørelsen vedrører område ved Fjordvej, Gamborg/Svinø, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på anmodningen om ophævelse/ændring af strandbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15) i området ved Fjordvej på Svinø, idet Kystdirektoratet ikke finder, at der er sket en fejl i forbindelse med fastlæggelsen af strandbeskyttelseslinjens forløb. Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69a, stk. 6.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00012.

Afslag på ansøgning om ændring af strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler