Afslag på ansøgning om ændret anvendelse af sommerhus til helårsbolig

Publiceret 23-08-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 362, Genner, Ø. Løgum, Østerballevej 24a, 6230 Rødekro, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/06029.

Afslag på ansøgning om ændret anvendelse af sommerhus til helårsbolig

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler