Afgørelse vedr. flytning af skur og 25 m² udvidelse af sommerhus

Publiceret 17-08-2022

Afgørelsen vedrører toratet Gjesingvej 14 J.nr. 22/21042-3 8660 Skanderborg Ref. Jan Kofod Winther 17-08-2022 Afgørelse vedr. flytning af skur og 25 m² udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.30x, Hestehave, Albæk, Svinget 77, 8930 Randers NØ, Randers Kommune Ansøgning I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 1 § 15 til flytning af skur og 25 m² udvidelse af sommerhus til bl.a. sanitære inden for strandbeskyttelseslinjen, på ejendommen matr.30x, Hestehave, Albæk, Svinget 77, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af skuret som ansøgt. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af sommerhuset med 25 m².

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21042.

Afgørelse vedr. flytning af skur og 25 m² udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler