Tilladelse til renovering af udhus

Publiceret 28-04-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen 17s Kolby By, Kolby – Strandbakkevej 8, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af udhus som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16708.

22/16708 Tilladelse til renovering af udhus på landbrugsejendom.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent