Tilladelse til placering og udformning af ny maskinhal på landejendom

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 36, Knud, Fjelstrup, Langagervej 56, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre maskinhal med en placering og udformning som beskrevet i redegørelsen/ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12935.

Tilladelse til placering og udformning af ny maskinhal på landejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler