Tilladelse til placering og udformning af maskinhus

Publiceret 06-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.13e, Ring By, Hammer, Vordingborg Landevej 37, 4700 Næstved, Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre opførelse af maskinhus med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12928.

Tilladelse til placering og udformning af maskinhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler