Revideret dispensation til genopførsel af bolig

Publiceret 22-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3c, Brejning By, Gauerslund, Brejning Strand 105, 7080 Børkop i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 15a stk. 2, jf. § 15, til det ansøgte.

Vilkåret fra den tidligere dispensation er fortsat gældende:
Nuværende parkeringsareal syd for boligen sløjfes, efter etablering af det nye parkeringsareal bag boligen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/10824.

21/10824 Revideret dispensation til genopførsel af bolig.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler