Ny dispensation til ændret anvendelse af og ændringer på tiloversblevne landbrugsbygninger

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2c Omø By, Omø, Revvej 20, 4245 Omø, Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/05743.

21/05743 Dispensation til ændret anvendelse og ændringer af landbrugsbygninger.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler