Lovliggørende dispensation til opstillet shelter og udlagt fliseterrasse

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6r, Strands by, Vistoft, Blåklokkevej 3, 8420 Knebel, i syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3 nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04208.

20/04208 Lovliggørende dispensation til opstillet shelter og udlagt fliseterrasse.pdf

Yderligere information:

Henrik Vinge Karlsson

Kysttekniker