Lovliggørende dispensation til bord og udlæg af stenmel

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10d, Munkerup Gde., Søborg, Munkerup Strandvej 78, 3120 Dronningmølle, Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17318.

22/17318 Lovliggørende dispensation til bord og udlæg af stenmel.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler