Forlængelse af dispensation til udmatrikulering og etablering af nyt renseanlæg

Publiceret 27-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a Gedeskov Huse, Gedesby, Sdr. Boulevard 19, 4874 Gedser i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16360.

22/16360 Forlængelse af dispensation til udmatrikulering og etablering af rensningsanlæg.pdf

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig