Dispensation til yderligere vinteropbevaring af campingvogne

Publiceret 01-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 20a, Ulslev By, Idestrup, Strandvejen 3, 4872 Idestrup, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte yderligere vinteropbevaring af campingvogne. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04801.

Dispensation til yderligere vinteropbevaring af campingvogne

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler