Dispensation til udvidelse af serveringsområde med vinterhave

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 269, Kollund, Bov, Fjordvejen 44, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17514.

Dispensation til udvidelse af serveringsområde med vinterhave

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler