Dispensation til udvidelse af parkeringsplads ved Sangstrup Strand

Publiceret 08-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 30, Sangstrup By, Voldby, i8500 Grenaa, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17547.

Dispensation til udvidelse af parkeringsplads ved Sangstrup Strand

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler