Dispensation til udvidelse af parkeringsplads på Vesterled Teglværk

Publiceret 04-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 3, Nybøl Ejerlav, Nybøl, Vandmøllevej 4B, 6400 Sønderborg, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16286.

22/16286 Dispensation til udvidelse af parkeringsareal.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent