Dispensation til udvidelse af helårsbolig

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 72b, Rø, Helligdomsvej 9, 3760 Gudhjem, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11657.

21-11657 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler