Dispensation til udstykning

Publiceret 25-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1444 Esbjerg Bygrunde – Esbjerg Strand 10, 6700 Esbjerg, i Esbjerg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09679.

Dispensation til udstykning

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler