Dispensation til udstykning og skelforandring/berigtigelse

Publiceret 20-04-2022

Afgørelsen vedrører matr.nr. 1a oh og 1an – begge Bistrup Hgd., Roskilde Jorder - Bistrup Alle, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17730.

22/17730 Dispensation til udstykning og skelforandring.pdf

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent