Dispensation til udstykning af to sommerhusgrunde på lejet grund

Publiceret 06-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7b Vejlby By, Vejlby, Klintholmvej 43 og 47, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 5, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10773.

Dispensation til udstykning af to sommerhusgrunde på lejet grund

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler