Dispensation til udbygning af vej

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.169a, Sæby Markjorder; Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16523.

Dispensation til udbygning af vej

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler