Dispensation til tre arrangementer

Publiceret 21-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11il, Yderby By, Odden, Vestre Havnevej 31A, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16764.

22-16764 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler