Dispensation til shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK11 Agernæs Havn)

Publiceret 26-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1f, Agernæs, Dreslette, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup, i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til en shelterplads bestående af to sheltere af typen ”Stenbideren”, en bålplads, et lille brændeskur og et informationsskilt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04898.

20/04898 Dispensation til shelterplads.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler