Dispensation til shelterplads (Blåt Støttepunkt – AK12 Nabben)

Publiceret 26-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34e, Strandby By, Haarby, 5683 Haarby, i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 20/04695.

20/04695 Dispensation til shelterplads.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler