Dispensation til pumpebrønd

Publiceret 20-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 27 Næsby By, Orø, Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/01617.

22/01617 Dispensation til pumpestation.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler