Dispensation til parkeringsplads i Vordingborg Kommune

Publiceret 25-04-2022

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1ah, Knudshoved, Vordingborg Jorder, Knudsskovvej 76, 4760 Vordingborg, Vordingborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14051

21-14051 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler