Dispensation til overdækning af eksisterende udendørs lager

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 654 Skodsbøl, Broager, Nybølnorvej 24, 6310 Broager, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/05814.

22-05814 Afgørelse.pdf (1)

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler