Dispensation til ovenlysvinduer på landbrugsejendom

Publiceret 03-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 3a Udby By, Udby, Ronæsvej 6, 5580 Nørre Aaby, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til isætning af tagvinduer som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17317.

Dispensation til ovenlysvinduer på landbrugsejendom

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler