Dispensation til opstilling af transformatorstation

Publiceret 21-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 171, Løjt Kirkeby, Løjt, Sandskærvej 590, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17721.

22/17721 Dispensation til opstilling af transformatorstation.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent