Dispensation til opstilling af 4 ladestandere til elbiler samt 8 skilte ved parkeringsplads

Publiceret 03-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.16cn, Gjerrild By, Gjerrild, Stavnsborgvej 2, 8500 Grenaa, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16808.

Dispensation til opstilling af 4 ladestandere til elbiler samt 8 skilte ved parkeringsplads

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler