Dispensation til opstilling af 1 bænk

Publiceret 28-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5æ, Over Dråby By, Over Dråby, Strandgaardsvej, 3630 Jægerspris, i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17322.

Dispensation til opstilling af 1 bænk

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler