Dispensation til opsætning af vintermålestation

Publiceret 04-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2a, Agernæs, Dreslette, Helnæsvej 15, 5631 Ebberup, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03120.

Dispensation til opsætning af vintermålestation

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler