Dispensation til opsætning af informationsskilt

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17bk, Bjerne By, Horne, Knoldsvej 16, 6500 Faaborg, i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03386.

Dispensation til opsætning af informationsskilt

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler