Dispensation til opførsel af ny facilitetsbygning på Byaas Camping

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2h, Ellinge By, Torup, Amtsvejen 326, 3390 Hundested, Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13770.

Dispensation til opførsel af ny facilitetsbygning på Byaas Camping

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler