Dispensation til opførelse af udhus efter nedrivning af længer ved sommerbolig

Publiceret 20-04-2022

Afgørelsen vedrører matr. nr. 105c, Østermarie, Tuevej 3, 3740 Svaneke, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17724.

22/17724 Dispensation til opførelse af udhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent