Dispensation til opførelse af offentlig handicapvenlig toiletbygning

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000b, Gudsgave, Marstal, 5960 Marstal, i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14715.

Dispensation til opførelse af offentlig handicapvenlig toiletbygning

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler