Dispensation til ombygning og renovering på ejendom

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 200 Hønsnap, Holbøl, Fjordvejen 65, 6340 Kruså. Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Se nærmere i redegørelsen neden for. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10189.

Dispensation til ombygning og renovering på ejendom

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler