Dispensation til ombygning af stuehus

Publiceret 27-04-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. nr. 1f, Korsebølle, Tranekær, Korsebøllevej 16, 5953 Tranekær, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte ombygning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17160.

22/17160 Dispensation til ombygning af stuehus.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent