Dispensation til nedgravning af transmissionsledning og opsætning af alarmskab

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører en del af strandvejen nord for Lillebæltsbæltsbroen i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16490.

22/16490 Dispensation til nedgravning af transmissionsledning og opsætning af alarmskab.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler