Dispensation til midlertidigt oplag af råjord til kystbeskyttelse

Publiceret 28-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a, Nedergård Hgd., Bøstrup, Siø 12, 5900 Rudkøbing, i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte oplag af op til 3.000 m3 jord. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17520.

Dispensation til midlertidigt oplag af råjord til kystbeskyttelse

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler