Dispensation til midlertidig lejrplads

Publiceret 27-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9d, 9p, 16a, 17v og 17u, alle Ommel, Marstal, i Ærø Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16453.

22-16453 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig